امروز : پنج شنبه 24 خرداد 1403 بروزرسانی:1403/03/22
دسته بندی
زیر مجموعه
ابتدا ردیف مورد نظر را انتخاب نمایید
عنوان تاریخ 
30455فرایند واگذاري عرصه ها و اراضی ملی1401/04/04
فرایند واگذاري عرصه ها و اراضی ملی تحت مدیریت امور اراضی کشور جهت انجام سرمایه گذاري( عرصه هاي خارج از تملک شیلات)

ميز خدمت الكترونيكي

فایلهای پیوست
تصاویر پیوست