امروز : پنج شنبه 24 خرداد 1403 بروزرسانی:1403/03/22
دسته بندی
زیر مجموعه
ابتدا ردیف مورد نظر را انتخاب نمایید
عنوان تاریخ 
30443مواد 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری1401/01/31 
30446شیوه نامه امتیازدهی شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد سال 1400 - سطح استانی1401/01/31 
30447فرایند کلی رسیدگی به شکایات1401/01/31 

ميز خدمت الكترونيكي

فایلهای پیوست
تصاویر پیوست