امروز : پنج شنبه 28 تیر 1403 بروزرسانی:1403/04/27
دسته بندی
زیر مجموعه
ابتدا ردیف مورد نظر را انتخاب نمایید
عنوان تاریخ 
30449فرایند کلی رسیدگی به شکایات1401/01/31 
30450مواد 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری1401/01/31 
30451شیوه نامه امتیازدهی شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد سال 1400 - سطح استانی1401/01/31 

ميز خدمت الكترونيكي

فایلهای پیوست
تصاویر پیوست