03:12 ب.ظ 1394/01/23
عنوان
پرورش ماهي در قفس

چشم
سازمان شيلات ايران در راستاي راهبرد نوين خود مبني بر توسعه پرورش ماهي در قفس در دريا و منابع آبي داخل كشور از كليه افراد حقيقي و حقوقي توانمند در زمينه مشاوره، طراحي، ساخت و نصب و يا واردات انواع فقس پرورش ماهي و تجهيزات مرتبط و همچنين توليدكنندگان و يا واردكنندگان نهاده هاي اوليه شامل بچه ماهي و غذاي ماهيان دريايي دعوت به همكاري مي نمايد.

موقعیت های مکانی
لذا از كليه علاقمندان درخواست مي شود براي اخذ اطلاعات بيشتر و تكميل فرم  مربوطه(ثبت مشخصات دست اندركاران) به سايت سازمان شيلات ايران www.fisheries.ir و يا به آدرس تهران: خيابان فاطمي غربي، روبروي سفارت پاكستان ، پلاك 236، ساختمان مركزي سازمان شيلات ايران، مجري طرح پرورش ماهي در قفس( آقاي دکتر حقيقي) ارسال نمايند.

فرایند های صدور مجوز و سایر پیوست ها
تصاویر و سایر منابع مرتبط