گزارش نظر

سلام بنده در شهرستان رودبار در کنار رودخانه سفید رود ۴هزار متر زمین دارم‌ از یک طرف به اتوبان و از طرف دیگر به رودخانه مشرف میشود برای احداث متاسفانه راهداری ایراد میگیرد اداره اب هم میگوید حریم سفید رود است ایا هیچ امکانی ندارد برای ایجاد اشتغال و استفاده بهتر از منابع آبی این سختگیری ها انجام نشود برق در کنار زمین هست اب هم بعد از گذر از استخر غنی تر خواهد شد وبرای تعدادی جوان جویای کار هم اشتغالزایی انجام میشود
بنده اگر حمایتی از شما باشد حتی تضمین میدهم که از هیچ وامی تقاضا نکنم و از استخر های پیش ساخته موجود در بازار برای پرورش متراکم کپور ماهی استفاده کنم لطفا مرا در این امر یاری نمایید.
جوابیه شیلات
دریافت مجوز از شیلات منوط به حل مشکل شما با سایر ادارات است و اعلام نظر شیلات به تنهایی برای هیچ اداره ای الزام آور نیست .
پیشنهاد میگردد زمین دیگری با مشخصات بهتری برای انجام پروژه خود معرفی بفرمایید.
مدیریت سایت شیلات