گزارش نظر

سلام،برای استخر ذخیره سازی اب کشاورزی مجوز لازم است.
جوابیه شیلات
برای هر گونه ساخت استخر و خاک برداری شما نیاز به مجوز دارید.
مدیریت سایت شیلات