گزارش نظر

سلام
آیا برای پرورش ماهی سردآبی یا گرمابی و گرفتن مجوز حتما نیاز به وجود چاه آب داریم؟ میتوان برای اینکار از آب چشمه و آب لوله کشی استفاده کرد؟ اگر بله برای اخذ مجوز پرورش ماهی باید از قبل منبع ذخیره سازی آب وجود داشته باشد؟ آیا امکان اخذ مجوز پرورش ماهی در استخرهای پیش ساخته با توناژ پایین در مساحت 100 یا 200 متر وجود دارد؟ سپاس فراوان
جوابیه شیلات
هر مجوزی منوط به دریافت مجوز از سازمان آب می باشد و برداشت از هر آبی نیاز به مجوز دارد.کار کردن با هر تناژی امکان پذیر است ولی نیازهای خود را از نظیر آب و برق و غیره دارد. و اقتصادی بودن طرح را باید مشخص نمود.
مدیریت سایت شیلات