گزارش نظر

باسلام کسیکه اول کارش جهت احداث استخرهای پرورش ماهی. مجوز کندن چاه میدهند.آیا میشود آب کشاورزی را ذخیره کرد وروزهای بعد استفاده کرد هر ده روز کل آب را تعویض کنیم
جوابیه شیلات:
می شود انجام داد ولی اسرار دوستان برای کار پرورش ماهی در مکانهای نا مناسب و با هزینه بالا را درک نمی کنیم . همراهان عزیز بر نامه ریزی برای تولید باید در جهت کاهش هزینه تولید و استفاده بهینه از منابع و کاهش قیمت تمام شده محصول باشد.
مدیریت سایت