گزارش نظر

با سلام
زمینی به مساحت 2800متر مربع در اختیار دارم با فاصله نزدیک به 200متر از یک واحد مسکونی.آیا مجوز پرورش ماهی قزل آلا در استخر های پیش ساخنه به من داده می شود؟
جوابیه شیلات
شما فاصله قانونی را دارید می توانید برای دریافت مجوز اقدام نمایید.
مدیریت سایت شیلات