گزارش نظر

سلام ۲۰۰مترزمین اطرافش مسکونی ولی از محدوده کشاورزی خارج نشده واسه پرورش ماهی خوبه.
جوابیه شیلات
در محدوده منزل مسکونی مجوز داده نمی شود.
مدیریت سایت شیلات