گزارش نظر

با سلام می خواستم بدون در زمین برنج کاری امکان صدور مجوز برای پرورش ماهی خاویاری وجود دارد؟و چه مبلغی واممیشود دریافت کرد؟ با تشکر
جوابیه شیلات
کشت برنج به عنوان محصول استراتژیک کشور است و تغییر کاربری آن امکان ندارد . جز در موارد خواست.
در صورت تغییر کاربری و وجود آب لازم با شرایط لازم می توان هرجایی در استان پرورش ماهی راه اندازی کرد.
مدیریت سایت شیلات