گزارش نظر

سلام وعر ادب احترام
می خواستم بدانم جهت در یافت مجوز آموزش و پرورش زالو چه اقدامی باید صورت بدهم
جوابیه شیلات
شیلات این آموزش ها را برگزار نمی کند ولی در بخش خصوصی ارائه می شود با جستجو در اینترنت می توانید به این آموزشها دسترسی پیدا کنید.
مدیریت سایت شیلات