گزارش نظر

سلام
باغ چای قابل تغییر کاربری به استخر پرورش ماهی هست؟ شالیزار چطور؟ باتشکر
جوابیه شیلات
باغ چای و یا زمین شالیزاری تغییر کاربری ندارد.
مدیریت سایت شیلات